Dispuut A.V.I.S.

Dispuut is aangesloten bij N.S.V. Carolus Magnus
Opgericht:
Erkend:

Opgericht: 5 maart 1928

Erkend: 15 maart 1928

Kleuren: Geel, rood en zwart

Embleem: Een adelaar met een ietwat weemoedige oogopslag. Hij heeft maar één lijf, maar twee koppen, omdat het een symmetrisch dier is. Toch heeft hij een warm hart. Ook te zien als twee adelaars die van elkaar af willen.

Devies: Amicitiae Vinculum Iungat Studiosos, hetgeen wil zeggen: Ach Vriend Ik Sterf

Doel: In alle stilte de redder van de West-Europese cultuur voortbrengen.

Nevendoel: Het opvangen van ieder aankomend barbaar.

Oerpraeses: Prof. Dr. A.A. Weijnen †

Erepraeses: Drs. S.M.Th. van der Werf †

Beschermheer: Prof. Dr. J. van Ginneken S.J. †

Ereleden: Mevr. A.E.M. Starmans-Hooge † – Mevr. A. Hamilton-van den Berg † – Mevr. A.G.J.H. de Jong-Bartels † – Mr. G.J.M. ter Horst – Dr. F.H.J. Lemmink †

Bijzondere leden: Mevr. E.K.M. Starink-Cibis † – Dr. J.J.J. Starink †

Ere-archivaris: Drs. M.H.J. Zeijen †

Exemplarius: Prof. Dr. A.F.M.G. Manning †

Lid met verdienste: Drs. J.A. Rammeloo †

Lid met echte verdienste: Dhr. K.E.M. Bongenaar †

De vereniging