Het Roomsch-Katholiek Mannenkoor

Carolus Magnus studentenvereniging

Als u denkt onder het kopje onderverenigingen ook daadwerkelijk louter onderverenigingen aan te zullen treffen hebt u het niet bij het rechte eind. De N.S.V. Carolus Magnus kent namelijk één bovenvereniging, het Roomsch Katholiek Mannenkoor, in de volksmond beter bekend als het RKM.

Niet voor niets is het een bovenvereniging, we bestaan sedert 1504 en hebben zodoende de sociëteit erkend, doch bescheidenheid siert de mens. De toedracht van de oprichting laat zich gemakkelijk raden. Nadat er rond 1500 vele groeperingen waren die zich afzonderden van de oorspronkelijke Roomsch Katholieke Kerk, was de maat voor enkele amaterale lieden, de Vergobreten, vol. Zij richtten het Roomsch Katholiek Mannenkoor op. Dit om te voorkomen dat er in de toenmalige beleving verandering zou komen. Zo werd een gezelschap opgericht met een duidelijke, weloverwogen structuur, opdat het geheel met bijbehorende idealen en rituelen nooit verloren zou gaan. Blijkbaar is dit een rotsvast concept geweest, waarbij de wortels inmiddels zo diep in de samenleving geworteld zijn, dat het topje van de ijsberg ook in deze turbulente broeikastijd boven water zal blijven. Elk jaar weer ziet een aantal leden der N.S.V. Carolus Magnus zich geroepen om als één der profeten het vuur te laten branden en het licht te laten schijnen over de minder bedeelden in onze samenleving. Maar zolang er uitverkorenen blijven bestaan, blijft het RKM ook bestaan. U begrijpt nu ongetwijfeld waarom het RKM een bovenvereniging is.

Maar het Koor doet meer. Natuurlijk wordt er veel gezongen en dit zingen kent vele gezichten. Zo begeleidt het Koor de Heilige Mis ter ere van de dies natalis der N.S.V. Carolus Magnus ieder jaar weer choraal. U begrijpt dat dit na bijna 500 jaar overlev(er)ing inmiddels gesneden koek is. Maar we hebben meer noten op onze zang. Zo wordt er regelmatig, 1 tot 2 keer per maand, gerepeteerd en worden er nieuwe liederen ingebracht die dientengevolge in onze codex worden opgenomen. Ook worden de eerstejaars studenten die ervoor kiezen de eigen-introductie der N.S.V. Carolus Magnus te lopen op geduldige en discrete wijze onderricht in de studentenliederen, opdat zij met de nodige chorale bagage hun reis door het studentenleven kunnen aanvangen. Naast deze vaste perikelen gaat het RKM zo nu en dan op uitstap, dit ter vermaak van de burgerij of andere materale studentenverenigingen die elke keer weer het spoor bijster raken.

Hoe u het ook wendt of keert, u kunt niet meer zeggen dat er bij ons louter wordt gezopen en niets aan cultuur wordt gedaan, cultuur kent vele gezichten en dit is het oudste gezicht.

‘s gibt kein schöner Leben als Studentenleben’

Het groet u, Amateraal,

De Vereniging