N.S.S.V. Het Vendel

Carolus Magnus studentenvereniging

Geachte lezer,

Hier bericht vanaf de frontlinie, laat op den avond met een rijk gevuld kelkje oude genever.

Sinds 1931 kunnen de inwoners van Nijmegen en het grensgebied Niederrhein ‘s nachts vredig slapen met de kennis dat de Nijmeegsche Studentenschietvereniging ‘Het Vendel’ over hen waakt. De mannen en vrouwen van Het Vendel staan dag en nacht klaar hun leven neer te leggen voor de verdediging van het Koninkrijk der Nederlanden en wij hebben u nodig!

De N.S.S.V. Het Vendel is een ondervereniging van de N.S.V. Carolus Magnus. Dit betekent dat u hiervan lid kan worden naast uw dispuut, club of andere onderverenigingen. De N.S.S.V. Het Vendel organiseert jaarlijks drie grote activiteiten, dit zijn Prinsjesdag, de Vierdaagse en het schiettraject.

Prinsjesdag
Op Prinsjesdag staan wij met alle andere studentenweerbaarheden van Nederland op het Binnenhof in ceremonieel tenue in de erehaag om de veiligheid van de koning te waarborgen. Op het einde van deze dag wordt een goede borrel gehouden op de sociëteit van het Delfts Studentencorps.

De Vierdaagse
Elk jaar loopt er een peloton van Het Vendel mee met de Nijmeegse Vierdaagse in volledig militaire kledij en mores. Dit houdt in dat defensie u van bepakking zal voorzien en dat er tevens wordt overnacht op het militaire kamp, Heumensoord. De Vierdaagse wordt samen met alle andere militairen en studentenweerbaarheden gelopen. Een perfect moment om nieuwe gezichten te leren kennen dus!

Schiettraject
Het schiettraject is een maandelijkse exercitie waarbij Het Vendel naar de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort reist. Hier wordt door militairen de wapenleer bijgebracht en wordt er geleerd te schieten. Dit doet Het Vendel met het oog op de wedstrijd scherpschieten die tussen alle weerbaarheden wordt gehouden om de Prins Bernhard trofee te bemachtigen

Daarnaast organiseert Het Vendel kleinere activiteiten zoals kleiduifschieten, paintballen, borrels ter been en borrels met het buitenland.

De N.S.S.V. Het Vendel is het laatste staartje van het Nijmeegsche Studentencorps (NSC) en behoedt dat de studentencultuur in Nijmegen behouden blijft. Heeft u interesse of vragen neem dan gerust contact op met nssvhetvendel@hotmail.com of bezoek de instagram pagina: @nssvhetvendel.

We zien u aan het front!

Met weerbare groet,

F.A.S. ter Bruggen
Secretaris N.S.S.V. Het Vendel

De Vereniging