N.S.S.V. Het Vendel

Carolus Magnus studentenvereniging

De geschiedenis van de studentenweerbaarheden gaat terug tot 1665. De Republiek was in oorlog met Engeland en de bisschop van Munster. Bernhard van Galen achtte de tijd rijp om zijn oude geschillen met zijn westelijke buur definitief op te lossen. Hij trok Gelderland binnen en na ook Overijssel veroverd te hebben belaagde hij Groningen. Zeer veel studenten boden aan om te helpen de stad te verdedigen en er werd een aparte compagnie opgericht. Omdat het niet tot een belegering van de stad kwam, werd deze twee maanden later, met dank van de Staten, ontbonden. In latere tijden, bijvoorbeeld in 1831 tijdens de Tiendaagse Veldtocht, hebben verschillende studentencompagnieën werkelijk strijd geleverd. Uit deze compagnieën zijn een aantal hedendaagse studentenweerbaarheden voortgekomen.

In de zestiger jaren van de negentiende eeuw was Europa het toneel van vele gevechtsacties. Koning Willem III was beducht op de Pruisische expansiepolitiek en bevorderde op allerlei manieren de weerbaarheidsgedachte, waardoor vele weerbaarheidsverenigingen opbloeiden en er vele tientallen bij kwamen. Zo werden in 1866 de eerste officiële studentenweerbaarheden opgericht in Utrecht en Leiden.

In de jaren dertig met de opkomst van het Nationalisme in Duitsland was er een directe dreiging voor de veiligheid in de Nederlanden. Met bovenstaande kennis van het verleden en drang om de Staat bij te staan en haar burgerplicht te dienen, werd ‘Het Vendel’ opgericht als onderdeel van de Burgerwacht. Op 1 januari 1931 zag ‘Het Vendel’ haar levenslicht als ondervereniging van S.S.N. Roland.

Na enkele omzwervingen, mede door de oorlog en de roerige jaren zestig, werd ‘Het Vendel’ doorgestart in de jaren ’80. Vanaf heden is ‘Het Vendel’ een actieve vereniging, waarbij het accent ligt op de maandelijkse schietdagen. Ook afgelopen jaar heeft ‘Het Vendel’ weer meegelopen met de 4-daagse met een groep van ongeveer vijftien lopers.

De Vereniging