Pandaankoop

Eigen pand, eigen toekomst.

Carolus Magnus studentenvereniging

 

 

Voortgang fundraising
68%

Beste Carolingers, 

 

De Friezen hebben er mooie woorden voor, maar helaas is mij de Nijmeegse of wellicht de Latijnse variant ontschoten. Wat het ook moge zijn; het gaat gebeuren! We gaan na 95 jaar onze eigen Sociëteit kopen! Wellicht zijn er wat minder ondernemende types die zich afvragen waarom we dat in hemelsnaam zouden doen, we bestaan ten slotte al bijna 95 jaar en dat in een huis van een ander, never change a winning team?

 

Wat u allen weet is dat Carolus Magnus springlevend is, maar de afgelopen jaren is het soms een dun lijntje geweest. Ligt dit aan dit zogenaamde “winning team”, waardoor we door de huidige bestaande structuren en eigenaarschap nooit echt tot wasdom hebben kunnen komen of wellicht ligt het aan onze leden die het vaak allemaal wel best vonden en liever hard aan de slag gingen voor hun dispuut, wie zal het zeggen?

 

Een ding heeft het verleden ons geleerd en dat is dat de koers van de Universiteit en de aanverwante stichtingen niet altijd de onze is geweest. Een koers die vaak zelfs zeer wispelturig was en soms zelfs vals, meestal in ieder geval niet in het voordeel van Carolus en voor alles waar we fier voor staan. 

 

Om in de toekomst een robuuste eigen koers te kunnen varen hebben we een financieel gezonde basis nodig, een fundament waar we op terug kunnen vallen nu en in de toekomst, zonder speelbal te zijn van de tijdsgeest en het wensdenken van universitaire bestuurders.

 

We zullen nu een jaar gas moeten geven om straks jarenlang de vruchten te gaan plukken, samen, verschillende generaties, studerenden en reünisten! Onze ambitie is om €100K op te halen en de fondswervingscommissie heeft een prima plan om dit voor elkaar te krijgen. Laten we deze 12 maanden ook een beetje misbruiken om elkaar weer eens goed op te zoeken en te spreken. Er zitten mooie initiatieven in het vat en met het einde van de Covid-19 pandemie kunnen we dit allemaal wel gebruiken. Ik zou zeggen: zoek elkaar op, help mee en doneer waar het kan!

 

Vriendelijke groet, 

Paul van der Kolk

Na 95 jaar gaat het eindelijk gebeuren! Het moge geen geheim zijn dat de N.S.V. Carolus Magnus al tijden droomt van een eigen Sociëteit, want zoals wij het graag zeggen: ‘eigen pand, eigen toekomst’. In februari jongstleden hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst van Sociëteit ‘De Kroeg’ en daarmee is de eerste stap gezet. Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over de fondsenwerving en de commissie die zich daarmee bezig houdt. Deze fondsenwerving is onderverdeeld in verschillende pilaren: reünisten, leden, disputen en bedrijven. 

Fundraisingdiner

Op zaterdag 4 februari 2023, in de lustrumweek, zal een diner plaatsvinden om nog dichterbij het beoogde bedrag te komen om eigenaar te kunnen worden van het pand aan de Hertogstraat 141. Tijdens dit diner zal een veiling plaatsvinden van zowel luxe als ludieke attributen, waarmee u kunt bijdragen aan de pandaankoop. Daarnaast zal het diner omlijst worden door verschillende sprekers. Het diner zal plaatsvinden bij Hotel Van der Valk Nijmegen-Lent (Hertog Eduardplein 4), waar u zal worden voorzien van een driegangendiner met een open bar. Voor het diner kunt u een tafel kopen waar u met maximaal tien personen aan kunt zitten, wie u uitnodigt is aan u! Externe dates zijn ook van harte welkom.

Luxe borrelpakket
Voor €120 kunt u de eigenaar worden van een luxe borrelpakket. Deze bestaat onder andere uit een limited edition CM-gegraveerde borrelplank en wijn van Wijnkopers De Bruijn. Deze pakketten zullen rond de kerst van 2022 thuis worden bezorgd.

Club van 141
De Club van 141 bestaat uit reünisten en leden die een totaalbedrag van minimaal €500 hebben geschonken aan de pandaankoop. Lid worden van de ‘Club van 141’
kan op twee manieren, namelijk door een eenmalige of periodieke schenking. De periodieke schenking bestaat uit een schenking van vijf maal €100, verspreid over vijf jaar. Dit is fiscaal interessant, gezien het mogelijk is per jaarlijks bedrag van €100, 40% terug te krijgen via de belastingdienst. Als dank hiervoor bieden wij eeuwige roem door een gravure met naam op het bord van de ‘Club van 141’ die zal worden opgehangen ter Sociëteite.

Overig
Eenmalig een willekeurig bedrag overmaken als bijdrage voor de pandaankoop? Ook dat kan! Naar rekeningnummer NL70 RABO 0382 3499 03 o.v.v. “pandaankoop”.

Koop-de-Kroegfeesten
Donderdag 24 maart jongstleden heeft de Pandaankoopcommissie samen met de Sociëteitslustrumcommissie de eerste editie van het Koop-de-Kroegfeest georganiseerd, waarbij leden de kans kregen om op ludieke wijze een extra bijdrage te leveren. De winst hiervan is direct naar de pandaankoop gevloeid en met gepaste trots kunnen we stellen dat op deze avond €4499,20 is verdiend voor de pandaankoop! Op woensdag 16 november 2022 zal de tweede en laatste editie van het Koop-de-Kroegfeest plaatsvinden. Uiteraard pakken we opnieuw groots uit en de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het rad achter de bar zal terugkeren met leuke prijzen en u kunt rekenen op nog meer ludieke acties. Laten we samen een nog hoger bedrag ophalen dan in maart al is gelukt!

Sociëteitslustrum
Afgelopen verenigingsjaar heeft de N.S.V. het Sociëteitslustrum mogen vieren. Wat is er nou mooier dan het samenvallen van het Sociëteitslustrum en de aankoop van het pand? Alle leden die hebben gekozen voor het ‘Kapitein’-pakket dragen als ‘ere-bijdrager’ hun steentje bij aan de pandaankoop. In totaal is dit uitgekomen op een bedrag van €9000!

Glas-in-loodramen

Bij een eigen pand horen natuurlijk ook de nodige upgrades voor het pand. Het eerste project dat hiervan in uitvoering gebracht wordt is het plaatsen van glas-in-lood ramen. Allereerst boven het bestuurspodium het wapen van de N.S.V., Roland en de Meisjesclub, waarna alle disputen op anciënniteit een raam mogen kiezen om hun dispuutswapen in glas-in-lood te plaatsen. De winst hiervan vloeit naar de aankoop van het pand. De besturen van de disputen zijn hierover reeds benaderd.

Naast de opties voor leden en reünisten om op persoonlijke titel bij te dragen, zijn er ook mogelijkheden om zakelijk een steentje bij te dragen aan de pandaankoop.

We leggen contact met (potentieel) geïnteresseerde bedrijven om zodoende focus te leggen op zakelijke samenwerkingen voor de pandaankoop. De bedrijven benaderd worden zijn onderverdeeld in twee categorieën; bedrijven met CM-connectie (bijvoorbeeld van een reünist) en bedrijven zonder CM-connectie.

Als bedrijven bijdragen aan de pandaankoop krijgen zij hier natuurlijk ook iets voor terug, vanaf een minimumbedrag van €500,-.
– Bijdrage vanaf €500: een vermelding op deze website, een vermelding in de
pandaankoop-editie van ons verenigingsblad ‘Vox Carolina’ en een gegraveerde presse papier als aandenken aan onze samenwerking.
– Bijdrage vanaf €1.000: wij kijken graag met u naar een aanbod op maat, neem vooral contact met ons op!
– Wilt u een kleinere bijdrage doen of op een andere manier bijdragen aan de
pandaankoop? Daar zijn wij natuurlijk ook heel blij mee, want alle kleine beetjes helpen! Neem dan ook contact met ons op.

Heeft uw bedrijf interesse om bij te dragen aan de aankoop van de Sociëteit? Neem contact op via pandaankoopzakelijk@carolusmagnus.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over de mogelijkheden!

De Pandaankoopcommissie

De belangrijke en veelzijdige uitdaging waar de N.S.V. op dit moment voor staat: de aankoop van het pand op de Hertogstraat 141 te Nijmegen. Het fondwervingsaspect van de pandaankoop is uitbesteed aan de Pandaankoopcommissie; een groep oud-bestuursleden die de fondswerving plannen in goede banen leidt en handvatten geeft. Deze commissie bestaat sinds september 2021 en zal langere tijd aanhouden zodat de continuïteit van de
fondsenwerving kan worden bewaard.

De commissie bestaat uit de volgende 7 leden:

Catharina Notermans

Praeses ‘18-19

F.I.E.R.A.

Kevin Brinkers

Praeses ‘17-18

A.V.I.S.

Jaap Spaargaren

VPRD ‘18-19

A.V.I.S.

Idse ten Brinke

VPRD ‘19-20

W.I.N.G.

Anne Meyboom

Praeses ‘20-21

M.A.R.I.K.E.N.

Geerten Schurink

Guus Kierkels

VPRD ‘20-21

 

Praeses ’21-22

H.O.E.K.

 

A.V.I.S.

 

Heeft u vragen en/of feedback over de fundraising van de pandaankoop? Schroom niet om contact op te nemen met ons via pandaankoopcm@gmail.com.

v.l.n.r. Anne Meyboom, Idse ten Brinke, Catharina Notermans, Jaap Spaargaren, Kevin Brinkers en Geerten Schurink