Pandaankoop

Eigen pand, eigen toekomst.

Carolus Magnus studentenvereniging

 

 

Voortgang fundraising
21%

Beste Carolingers, 

 

De Friezen hebben er mooie woorden voor, maar helaas is mij de Nijmeegse of wellicht de Latijnse variant ontschoten. Wat het ook moge zijn; het gaat gebeuren! We gaan na 95 jaar onze eigen Sociëteit kopen! Wellicht zijn er wat minder ondernemende types die zich afvragen waarom we dat in hemelsnaam zouden doen, we bestaan ten slotte al bijna 95 jaar en dat in een huis van een ander, never change a winning team?

 

Wat u allen weet is dat Carolus Magnus springlevend is, maar de afgelopen jaren is het soms een dun lijntje geweest. Ligt dit aan dit zogenaamde “winning team”, waardoor we door de huidige bestaande structuren en eigenaarschap nooit echt tot wasdom hebben kunnen komen of wellicht ligt het aan onze leden die het vaak allemaal wel best vonden en liever hard aan de slag gingen voor hun dispuut, wie zal het zeggen?

 

Een ding heeft het verleden ons geleerd en dat is dat de koers van de Universiteit en de aanverwante stichtingen niet altijd de onze is geweest. Een koers die vaak zelfs zeer wispelturig was en soms zelfs vals, meestal in ieder geval niet in het voordeel van Carolus en voor alles waar we fier voor staan. 

 

Om in de toekomst een robuuste eigen koers te kunnen varen hebben we een financieel gezonde basis nodig, een fundament waar we op terug kunnen vallen nu en in de toekomst, zonder speelbal te zijn van de tijdsgeest en het wensdenken van universitaire bestuurders.

 

We zullen nu een jaar gas moeten geven om straks jarenlang de vruchten te gaan plukken, samen, verschillende generaties, studerenden en reünisten! Onze ambitie is om €100K op te halen en de fondswervingscommissie heeft een prima plan om dit voor elkaar te krijgen. Laten we deze 12 maanden ook een beetje misbruiken om elkaar weer eens goed op te zoeken en te spreken. Er zitten mooie initiatieven in het vat en met het einde van de Covid-19 pandemie kunnen we dit allemaal wel gebruiken. Ik zou zeggen: zoek elkaar op, help mee en doneer waar het kan!

 

Vriendelijke groet, 

Paul van der Kolk

In het jaar 2023 staat een galadiner op de planning. Alle reünisten hebben de mogelijkheid om met hun dispuuts- en/of oud-commissie genoten een tafel van ca. 10 personen te kopen en te genieten van een 3-gangen diner  en een veiling van luxe attributen.

Daarnaast kunnen reünisten een luxe borrelpakket kopen dat o.a. bestaat uit een limited edition CM-gegraveerde borrelplank en wijn van Wijnkopers De Bruijn.

Ten slotte hebben reünisten de mogelijkheid om een periodieke schenking van minimaal €500 te doen, verspreid over 5 jaar. Dit is fiscaal interessant, gezien het mogelijk is per jaarlijks bedrag van €100, 40% terug te krijgen via de belastingdienst. Als dank hiervoor bieden wij eeuwige roem door een gravure met naam op het bord van de ‘Club van 141’ die zal worden opgehangen ter Sociëteite.

Eenmalig een willekeurig bedrag overmaken als bijdrage voor de pandaankoop? Ook dat kan! Naar rekeningnummer NL70RABO0382349903 o.v.v. “pandaankoop”.

Bij een eigen pand horen natuurlijk ook de nodige upgrades voor het pand. Het eerste project dat hiervan in uitvoering gebracht wordt is het plaatsen van glas-in-lood ramen. Allereerst boven het bestuurspodium het wapen van de N.S.V., Roland en de Meisjes, waarna alle disputen op anciënniteit een raam mogen kiezen om hun dispuutswapen in glas-in-lood in te plaatsen. De winst hiervan vloeit naar de aankoop van het pand. 

Daarnaast slaat de Pandaankoopcommissie haar handen samen met de Sociëteitslustrumcommissie, want wat is er nou mooier dan het samenvallen van het Sociëteitslustrum en de aankoop van het pand? Alle leden die hebben gekozen voor het ‘Kapitein’ pakket leveren als ‘ere-bijdrager’ hun steentje aan de pandaankoop. Daarnaast organiseren deze commissies samen het ‘Koop-de-Kroeg feest’, waarvan de winst direct naar de pandaankoop stroomt en waarbij leden de kans krijgen om op ludieke wijze een extra bijdrage te leveren. 

Naast de opties voor leden en reünisten om op persoonlijke titel bij te dragen, zijn er ook mogelijkheden om zakelijk een steentje bij te dragen aan de pandaankoop. 

Om contact te leggen met (potentieel) geïnteresseerde bedrijven is een aparte subcommissie opgezet, die zich vanuit de Acquisitiecommissie bezig zal houden met de zakelijke samenwerkingen voor de pandaankoop. De bedrijven die zij benaderen zijn onderverdeeld in twee categorieën; bedrijven met CM-connectie (bijvoorbeeld van een reünist) en bedrijven zonder CM-connectie.

Als bedrijven bijdragen aan de pandaankoop krijgen zij hier natuurlijk ook iets voor terug, vanaf een minimumbedrag van €500,-. 

– Bijdrage vanaf €500: een vermelding op deze website, een vermelding in de pandaankoop editie van ons verenigingsblad ‘Vox Carolina’ en een gegraveerde presse papier als aandenken aan onze samenwerking. 

– Bijdrage vanaf €1.000: wij kijken graag met u naar een aanbod op maat, neem vooral contact met ons op!

– Wilt u een kleinere bijdrage doen of op een andere manier bijdragen aan de pandaankoop? Daar zijn wij natuurlijk ook heel blij mee, want alle kleine beetjes helpen! Neem dan ook contact met ons op.

Heeft uw bedrijf interesse om bij te dragen aan de aankoop van de Sociëteit? Neem contact op via pandaankoopzakelijk@carolusmagnus.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over de mogelijkheden!

De Pandaankoopcommissie

 

De belangrijke en veelzijdige uitdaging waar de N.S.V. op dit moment voor staat: de aankoop van het pand op de Hertogstraat 141 te Nijmegen. Het fondwervingsaspect van de pandaankoop is uitbesteed aan de Pandaankoopcommissie; een groep oud-bestuursleden die de fondswerving plannen in goede banen leidt en handvatten geeft. Deze commissie zal langere tijd aanhouden zodat de continuïteit van de fondsenwerving kan worden bewaard.

 

De commissie bestaat uit de volgende 6 leden:

Catharina Notermans

Praeses ‘18-19

F.I.E.R.A.

Kevin Brinkers

Praeses ‘17-18

A.V.I.S.

Jaap Spaargaren

VPRD ‘18-19

A.V.I.S.

Idse ten Brinke

VPRD ‘19-20

W.I.N.G.

Anne Meyboom

Praeses ‘20-21

M.A.R.I.K.E.N.

Geerten Schurink

VPRD ‘20-21

H.O.E.K.

Heeft u vragen en/of feedback over de fundraising van de pandaankoop? Schroom niet om contact op te nemen met ons via pandaankoopcm@gmail.com.